Έγγραφα

Εκχώρηση Αρμοδιότητας στον Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», κο Παναγιώτη Γκρέκα

Απόφαση Συγχώνευσης