Διοικητικό Συμβούλιο

Με την υπ’αρ. 81/10-4-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου με τίτλο « Αποδοχή παραίτησης Προέδρου και μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, αντικατάσταση παραιτηθέντων και εκλογή Προέδρου», ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:

  • Πρόεδρος η κα Βασιλική Στρακαντούνα-Σφακάκη
  • Αντιπρόεδρος ο κος Παναγιώτης Γκρέκας

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη

Βασίλειος Βασιλόπουλος

Χαρίσης Παπαγεωργόπουλος

Γεώργιος Γρίβας

Σωτήριος Μπενέκης

Ιωάννης Βούρτσης

Θεόδωρος Μετικαρίδης

Στέλλα Βελέντζα

Μαρία Τσομπανίδη

Στυλιανός Αποστόλου

Γεώργιος Κασμερίδης

Ιωάννης Χριστόπουλος

Αθηνά-Χριστίνα Μιχαλακέα

Ξενοφών Τσόγκας

Ουρανία Νενεδάκη

Νικόλαος Δημητρίου

Βασίλειος Παναγιωτόπουλος

Ιωάννης Κωνσταντινίδης

Νικόλαος Σφακιανός

Θεόδωρος Κόλλιας

Ανδρέας Τσιμπούκης

Γεώργιος Γιαννακόπουλος

Γεώργιος Γιαννίκης

Ζώης Φίλιππας

Νικόλαος Κούρκουλος

Παναγ. Τούλια – εκπρόσωπος των εργαζομένων

Αρχοντία Καζάκη – εκπρόσωπος των εργαζομένων