Προκήρυξη για την πρόσληψη δεκατριών (13) μουσικών και επιμορφωτών την διδακτική περίοδο 2018-2019

Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου»                                                                                                                                                          Ζωγράφου :  22/06/2018

Προκήρυξη

Για την πρόσληψη  δεκατριών  (13) ατόμων, καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και των Επιμορφωτικών Τμημάτων κατά την διδακτική περίοδο 2018-2019

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 25/06/2018 έως και Τετάρτη 4/07/2018

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 20914/16-05-2018 (ΑΔΑ:ΩΙΟΧ465ΧΘ7-Θ9Ν) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη 15 συμβάσεων στο ΝΠΔΔ «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου» που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α) όπως ισχύει και τις όμοιες του Ν. 3812/2009

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.524/1980 κατά περίπτωση.

3. Την υπ’ αριθ. 109/14-06-2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Καθορισμός αριθμού ατόμων και ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (με αντίτιμο)»

Ανακοινώνεται  η πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως εννέα (9) μήνες για τους μουσικούς  & οκτώ (8) μήνες  για τους επιμορφωτές.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω:

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s