ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

dimos-zografou-np

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου

απευθύνει πρόσκληση

για την πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Ζωγράφου με σύβαση μίσθωσης έργου συνολικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της.

1.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα κύρια προσόντα και για την τελική επιλογή θα συνεκτιμηθούν και τα επικουρικά προσόντα της θέσης τα οποία έχουν ως ακολούθως :

Α. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Τα τυπικά προσόντα για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ,13 α) του Νόμου 3207/2003, ήτοι: δίπλωμα σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας μαζί με πτυχίο φυγής και δεκαετής τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία σε εκπαιδευτήρια ή δίπλωμα πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας και δεκαετής τουλάχιστον συναφής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, που αποδεικνύεται με παραστατικά στοιχεία, που αφορούν ρεσιτάλ ή σύμπραξη με ορχήστρες ως σολίστ. Ο τίτλος σπουδών μπορεί να προέρχεται: i) από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής, ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναγνωρισμένη ισοτιμία.

 1. Να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών

 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 3. Να διαθέτουν διαπιστωμένες διοικητικές ικανότητες, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, στρατηγική σκέψη και δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων.

 4. Να έχουν αποδεδειγμένη εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία από τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή σε ωδείο.

 5. Να μην έχουν καταδικαστεί, να μην είναι φυγόδικοι και να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων

 6. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επαρκή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας που αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου Γ’/ Β2 επίπεδο (Σ.Ε.) ή επιπέδου Δ/Γ1 επίπεδο (Σ.Ε.).

Β. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ:

 1. Συμμετοχή σε σεμινάρια –φεστιβάλ- συνέδρια.

 2. Οργάνωση μουσικών εκδηλώσεων και συμμετοχή σε μουσικά σύνολα.

 3. Σημαντική καλλιτεχνική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό: συμμετοχή σε ρεσιτάλ – συναυλίες ως σολίστ, παρουσιάσεις έργων συνθετών υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων τα οποία θα πρέπει να πιστοποιούνται από έγγραφα.

 4. Συμμετοχή σε ειδικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη και προώθηση της μουσικής.

 5. Ηχογραφήσεις – εκδόσεις – άρθρα.

 6. Βραβεία –διακρίσεις.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί από την Πρόεδρο του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου και κατόπιν συνέντευξης με τους επικρατέστερους εκ των υποψηφίων μετά από την συγκέντρωση και αξιολόγηση των προτάσεων ενδιαφέροντος συνολικά.

Τονίζεται ότι θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρως, πέρα από τα καλλιτεχνικά προσόντα, η εργασιακή εμπειρία σε θέση ευθύνης, η καλλιτεχνική παρουσία και η εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων.

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΦΙΟΤΗΤΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας προς την Πρόεδρο του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση : artinpolis@gmail.com έως και την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας

 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση εντός προθεσμίας 5 ημερών από την ενημέρωσή του και πριν την λήψη της απόφασης ανάθεσης.

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s