αποτελέσματα επιμορφωτικών τμημάτων θεάτρου || ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ»

dimos-np

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου 30 -11-2016

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» Αρ. Πρωτ.: 2604

ΤΜΗΜΑ : Προσωπικού

Δ/νση : Ανακρέοντος 60

Τ.Κ. : 15771

Τηλέφωνο : 210 77 88 916

FAX : 210 77 13 802

Email: zografou.np@gmail.com

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ»

1. Για τη θέση Ηθοποιός με εμπειρία στο θεατρικό παιχνίδι (Κωδ. Θέσης 126) υπήρξαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

α/α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

1976/5-10-2016

ΖΕΡΒΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1Η

2

1930/3-10-2016

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ

ΜΑΡΙΑ-ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

1Η

3

1932/3-10-2016

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

1Η

4

2056/7-10-2016

ΧΑΤΖΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

1Η

5

1999/6-10-2016

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

1Η

6

2053/7-10-2016

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1Η

7

2017/6-10-2016

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

1Η

8

2074/10-10-2016

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

1Η

9

1914/30-9-2016

ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

1Η

10

1907/30-9-2016

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

1Η

11

1946/4-10-2016

ΤΣΑΡΕΑ

ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1Η

12

2039/7-10-2016

ΜΠΑΛΙΩΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΩΤΙΟΣ

1Η

13

2071/10-10-2016

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1Η

14

2052/7-10-2016

ΣΑΒΒΑ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2Η

15

1899/29-9-2016

ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ

2Η

16

2041/7-10-2016

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

2Η

17

1944/4-10-2016

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

2Η

18

2002/6-10-2016

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

2Η

19

2035/7-10-2016

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2Η

20

1955/4-10-2016

ΜΟΣΧΟΒΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2Η

21

1975/5-10-2016

ΤΣΙΑΛΑ-ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2Η

22

2011/6-10-2016

ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

2Η

23

2034/7-10-2016

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2Η

24

2089/11-10-2016

ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2Η

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ηθοποιός με εμπειρία στο θεατρικό παιχνίδι (Κωδ. 126)

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

1

1999/6-10-2016

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΜ 576793

24

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

2052/7-10-2016

ΣΑΒΒΑ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΚ 811328

21

3

2017/6-10-2016

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ν 146414

19.5

4

1975/5-10-2016

ΤΣΙΑΛΑ-ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μ 016016

18

5

2071/10-10-2016

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΒ 222241

17

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

1

1976/5-10-2016

ΖΕΡΒΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΗ 458309

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε παιδιά , τουλάχιστον δύο (2) έτη

2

1930/3-10-2016

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ

ΜΑΡΙΑ-ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΑΑ 120002

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε παιδιά , τουλάχιστον δύο (2) έτη

3

1932/3-10-2016

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΚ 145939

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε παιδιά , τουλάχιστον δύο (2) έτη

4

2056/7-10-2016

ΧΑΤΖΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΜ 677241

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε παιδιά , τουλάχιστον δύο (2) έτη

5

2053/7-10-2016

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΜ 170541

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε παιδιά , τουλάχιστον δύο (2) έτη

6

2074/10-10-2016

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΜ 529834

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε παιδιά , τουλάχιστον δύο (2) έτη

7

1914/30-9-2016

ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Ρ 779621

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε παιδιά , τουλάχιστον δύο (2) έτη

8

2041/7-10-2016

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΗ 007702

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε παιδιά , τουλάχιστον δύο (2) έτη

9

1944/4-10-2016

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΚ 686651

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε παιδιά , τουλάχιστον δύο (2) έτη

10

2002/6-10-2016

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΖ 705581

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε παιδιά , τουλάχιστον δύο (2) έτη

11

2035/7-10-2016

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Χ 517689

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε παιδιά , τουλάχιστον δύο (2) έτη

12

1955/4-10-2016

ΜΟΣΧΟΒΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μ 450835

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε παιδιά , τουλάχιστον δύο (2) έτη

13

2011/6-10-2016

ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΚ 504908

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε παιδιά , τουλάχιστον δύο (2) έτη

14

2034/7-10-2016

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΖ 469632

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε παιδιά , τουλάχιστον δύο (2) έτη

15

2089/11-10-2016

ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΖ 627604

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε παιδιά , τουλάχιστον δύο (2) έτη

16

1899/29-9-2016

ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ

Ν 370459

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε παιδιά , τουλάχιστον δύο (2) έτη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ Ηθοποιός με εμπειρία στο θεατρικό παιχνίδι (Κωδ. Θέσης 126)

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1

1907/30-9-2016

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΒ 810895

Ελλιπής ως προς το πτυχίο (προσόν α)

2

1946/4-10-2016

ΤΣΑΡΕΑ

ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΕ 511988

Ελλιπής ως προς το πτυχίο (προσόν α)

3

2039/7-10-2016

ΜΠΑΛΙΩΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΩΤΙΟΣ

ΑΖ 702197

Ελλιπής ως προς το πτυχίο (προσόν α)

2. Για τη θέση Ηθοποιός-Σκηνοθέτης με δίπλωμα Δραματικής Σχολής (Κωδ. Θέσης 127) υπήρξαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

α/α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

1933/3-10-2016

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

1Η

2

2049/7-10-2016

ΣΑΜΑΡΑ

ΚΕΡΑΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1Η

3

1990/5-10-2016

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

1Η

4

2064/7-10-2016

ΣΠΑΝΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΑΝΙΗΛ

1Η

5

2041/7-10-2016

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

1Η

6

1944/4-10-2016

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

1Η

7

2002/6-10-2016

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

1Η

8

2035/7-10-2016

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

1Η

9

2059/7-10-2016

ΣΩΛΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1Η

10

1955/4-10-2016

ΜΟΣΧΟΒΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1Η

11

1957/4-10-2016

ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1Η

12

1975/5-10-2016

ΤΣΙΑΛΑ-ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1Η

13

2011/6-10-2016

ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

1Η

14

2034/7-10-2016

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1Η

15

2089/11-10-2016

ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1Η

16

1999/6-10-2016

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2Η

17

2053/7-10-2016

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2Η

18

2017/6-10-2016

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

2Η

19

1914/30-9-2016

ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

2Η

20

1930/3-10-2016

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ

ΜΑΡΙΑ-ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΘΕΟΦΙΛΟ

2Η

21

1932/3-10-2016

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2Η

22

2056/7-10-2016

ΧΑΤΖΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

2Η

23

2071/10-10-2016

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2Η

24

1899/29-9-2016

ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ

1Η

25

2057/7-10-2016

ΠΡΟΥΣΑΛΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ

ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ

1Η

26

2052/7-10-2016

ΣΑΒΒΑ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ- ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (Κωδ. Θέσης 127)

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

1

2049/7-10-2016

ΣΑΜΑΡΑ

ΚΕΡΑΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ 695056

25,5

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

1990/5-10-2016

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΜ 589271

24

3

2064/7-10-2016

ΣΠΑΝΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΑΝΙΗΛ

ΑΙ 648592

23,50

4

2041/7-10-2016

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΗ 007702

23

5

1944/4-10-2016

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΚ 686651

23

6

1933/3-10-2016

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΕ 164816

22,5

7

2052/7-10-2016

ΣΑΒΒΑ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΚ 811328

22,5

8

2035/7-10-2016

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Χ 517689

22,5

9

2002/6-10-2016

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΖ 705581

19,5

10

1899/29-9-2016

ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ

Ν 370459

18,5

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

1

2059/7-10-2016

ΣΩΛΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΜ 590993

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) έτη

2

1955/4-10-2016

ΜΟΣΧΟΒΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μ 450835

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) έτη

3

1957/4-10-2016

ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π 276862

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) έτη

4

1975/5-10-2016

ΤΣΙΑΛΑ-ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μ 016016

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) έτη

5

2011/6-10-2016

ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΚ 504908

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) έτη

6

2034/7-10-2016

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΖ 469632

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) έτη

7

2089/11-10-2016

ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΖ 627604

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) έτη

8

2053/7-10-2016

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΜ 170541

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) έτη

9

2017/6-10-2016

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ν 146414

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) έτη

10

1914/30-9-2016

ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Ρ 779621

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) έτη

11

1930/3-10-2016

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ

ΜΑΡΙΑ-ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΘΕΟΦΙΛΟ

ΑΑ 120002

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) έτη

12

1932/3-10-2016

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΚ 145939

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) έτη

13

2056/7-10-2016

ΧΑΤΖΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΜ 677241

Χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) έτη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ Ηθοποιός – Σκηνοθέτης με Δίπλωμα Δραματικής Σχολής (Κωδ. Θέσης 127)

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1

2057/7-10-16

ΠΡΟΥΣΑΛΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ

ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ

ΑΕ 577300

Ελλιπής ως προς το πτυχίο (προσόν α)

2

2071/10-10-2016

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΒ 222241

Ελλιπής ως προς το βιογραφικό (προσόν β)
Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s