Πίνακες Αποτελεσμάτων Πρόσληψης Προσωπικού (ΣΟΧ 1/2016) για την εκτέλεση του έργου «Εκμάθηση Μουσικών Οργάνων»

dimos-zografou-np

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου 31 -10-2016

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

ΤΜΗΜΑ : Προσωπικού

Δ/νση : Ανακρέοντος 60

Τ.Κ. : 15771

Τηλέφωνο : 210 77 88 916 FAX: 210 77 13 802

Email: zografou.np@gmail.com

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 1. Για τη θέση Καθηγητή/τριας Πιάνου (Κωδ. Θέσης 101) υπήρξαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

α/α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

1942/04-10-2016

ΑΡΓΥΡΑΚΗ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

2Η

2

2060/07-10-2016

ΚΟΛΟΒΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

1Η

3

1960/04-10-2016

ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΑΜΝΕΝΩΝ

2Η

4

1979/05-10-2016

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

1Η

5

2062/07-10-2016

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

1Η

6

1886/28-09-2016

ΜΑΡΚΟΥΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

1Η

7

1987/05-10-2016

ΤΖΟΪΣ

ΠΕΝΝΥ-ΣΟΥ

ALAN-HIERY

1Η

8

1974/05-10-2016

ΧΥΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2Η

9

2000/6-10-2016

ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

1Η

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

1

1987/05-10-2016

ΤΖΟΪΣ

ΠΕΝΝΥ-ΣΟΥ

ALAN-HIERY

ΔΙΑΒ. 785306V

30

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

1979/05-10-2016

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Ξ399011

27

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1

1942/04-10-2016

ΑΡΓΥΡΑΚΗ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

ΑΚ629177

Ελλιπής ως προς την καλλιτεχνική δραστηριότητα (προσόν ε)

2

2060/07-10-2016

ΚΟΛΟΒΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Χ377623

Ελλιπής ως προς την προϋπηρεσία & καλλιτεχνική δραστηριότητα (προσόντα γ & ε)

3

1960/04-10-2016

ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΑΜΝΕΝΩΝ

ΑΒ763654

Ελλιπής ως προς το Δίπλωμα, απαιτούμενος τίτλος (προσόν β)

4

2062/07-10-2016

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΑΖ013156

Ελλιπής ως προς την καλλιτεχνική δραστηριότητα (προσόν ε)

5

1886/28-09-2016

ΜΑΡΚΟΥΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΙ27665

Ελλιπής ως προς την προϋπηρεσία (προσόν γ)

6

1974/05-10-2016

ΧΥΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΕ353682

Ελλιπής ως προς το Δίπλωμα, απαιτούμενος τίτλος (προσόν β)

7

2000/6-10-2016

ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Χ 611305

Ελλιπής ως προς το Δίπλωμα, απαιτούμενος τίτλος (προσόν β)
 1. Για τη θέση Καθηγητή/τριας Φλάουτου (Κωδ. Θέσης 102) υπήρξαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

α/α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

2044/07-10-2016

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΛΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

1Η

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΦΛΑΟΥΤΟΥ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1

2044/07-10-2016

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΛΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΕ024970

Ελλιπής ως προς το Δίπλωμα, απαιτούμενος τίτλος (προσόν β)
 1. Για τη θέση Καθηγητή/τριας Σαξοφώνου (Κωδ. Θέσης 103) δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις για την κάλυψη της θέσης.

 1. Για τη θέση Καθηγητή/τριας Βιολοντσέλου (Κωδ. Θέσης 104) υπήρξαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

α/α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

2033/07-10-2016

ΣΙΔΕΡΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ

1Η

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

1

2033/07-10-2016

ΣΙΔΕΡΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΑΚ135643

30

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

 1. Για τη θέση Καθηγητή/τριας Τρομπονιού -Τούμπας (Κωδ. Θέσης 105) δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις για την κάλυψη της θέσης.

 1. Για τη θέση Καθηγητή/τριας Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής (Κωδ. Θέσης 106) δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις για την κάλυψη της θέσης.

 1. Για τη θέση Καθηγητή/τριας Κιθάρας (Κωδ. Θέσης 107) υπήρξαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

α/α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

2004/06-10-2016

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ

1Η

2

1903/29-09-2016

ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

1Η

3

2043/07-10-2016

ΧΑΛΙΚΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1Η

4

ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

1

1903/29-09-2016

ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΚ684809

30

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

2004/06-10-2016

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Χ926587

27

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1

2043/07-10-2016

ΧΑΛΙΚΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΕ066570

Ελλιπής ως προς το Δίπλωμα, προϋπηρεσία και καλλιτεχνική δραστηριότητα (προσόντα β,γ & ε)

2

ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ

Ελλιπής ως προς το Δίπλωμα, απαιτούμενος τίτλος (προσόν β)
 1. Για τη θέση Καθηγητή/τριας Κοντραμπάσου (Κωδ. Θέσης 108) υπήρξαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

α/α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

2022/06-10-2016

ΚΙΤΣΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

1Η

2

2012/06-10-2016

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

1Η

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

1

2012/06-10-2016

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Σ894761

29,5

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

2022/06-10-2016

ΚΙΤΣΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΒ535854

28,5

 1. Για τη θέση Δάσκαλος/λα Μουσικοκινητικής Αγωγής (Προπαιδεία) (Κωδ. Θέσης 109) υπήρξαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

α/α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

1942/04-10-2016

ΑΡΓΥΡΑΚΗ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

1Η

2

1983/05-10-2016

ΓΚΟΓΚΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

1Η

3

2003/06-10-2016

ΛΑΠΠΑ

ΣΙΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1Η

4

1886/28-09-2016

ΜΑΡΚΟΥΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

3Η

5

1964/04-10-2016

ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΜΙΧΑΗΛ

1Η

6

1959/04-10-2016

ΜΙΝΤΖΑ

ΜΑΡΙΝΑ

ΠΑΥΛΟΣ

1Η

7

2063/07-10-2016

ΠΑΤΣΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2Η

8

2037/07-10-2016

ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1Η

9

1974/05-10-2016

ΧΥΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1Η

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

1

2037/07-10-2016 ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΗ097333

9,58

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

1983/05-10-2016 ΓΚΟΓΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΑΗ767581

9,41

3

1964/04-10-2016 ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΙΧΑΗΛ

Χ617240

9,25

4

1959/04-10-2016 ΜΙΝΤΖΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΗ125668

9,0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1

1942/04-10-2016 ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

ΑΚ629177

Ελλιπής ως προς το Πτυχίο μουσικολογίας, απαιτούμενος τίτλος (προσόν β)

2

2003/06-10-2016 ΛΑΠΠΑ ΣΙΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΑ381251

Ελλιπής ως προς την προϋπηρεσία (προσόν γ)

3

1886/28-09-2016 ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΙ276665

Ελλιπής ως προς το Δίπλωμα, απαιτούμενος τίτλος (προσόν β)

4

2063/07-10-2016 ΠΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΜ139910

Ελλιπής ως προς την προϋπηρεσία (προσόν γ)

5

1974/05-10-2016 ΧΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΕ353682

Ελλιπής ως προς την προϋπηρεσία (προσόν γ)
 1. Για τη θέση Δάσκαλος/λα Μπουζουκιου (Κωδ. Θέσης 110) υπήρξαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

α/α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1 1971/05-10-2016 ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2Η

2 1913/30-09-2016 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

1Η

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

1

1913/30-09-2016 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΒ323361

26

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

1971/05-10-2016 ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΒ202239

24

 1. Για τη θέση Δάσκαλος/λα Παραδοσιακών Κρουστών (Κωδ. Θέσης 111) υπήρξαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

α/α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

2013/06-10-2016

ΚΑΛΚΑΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

1Η

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

1

2013/06-10-2016

ΚΑΛΚΑΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΑΚ205641

30

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

 1. Για τη θέση Δάσκαλος/λα Παραδοσιακών Εγχόρδων (Κωδ. Θέσης 112) υπήρξαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

α/α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

1984/05-10-2016

ΔΗΜΟΣ

ΑΛΚΗΣ-ΓΙΟΥΡΚΕΝ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ

1Η

2

1902/29-09-2016

ΚΑΜΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

1Η

3

2072/10-10-2016

ΚΟΥΚΗ

ΑΘΗΝΑ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

1Η

4

2073/10-10-2016

ΚΟΥΚΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

1Η

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

1 1902/29-09-2016 ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ529909

30

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
2 2073/10-10-2016 ΚΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΖ101237

28,5

3 2072/10-10-2016 ΚΟΥΚΗ ΑΘΗΝΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΜ578074

27

4 1984/05-10-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΛΚΗΣ-ΓΙΟΥΡΚΕΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Χ616033

24,5

 1. Για τη θέση Δάσκαλος/λα Παραδοσιακού Βιολιού (Κωδ. Θέσης 113) υπήρξαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

α/α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

1956/04-10-2016

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

1Η

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΒΙΟΛΙΟΥ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

1 1956/04-10-2016 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΖ125443

30

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
 1. Για τη θέση Δάσκαλος/λα Κλαρίνου- Φλογέρας (Κωδ. Θέσης 114) υπήρξαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

α/α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

1960/4-10-2016

ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

1Η

2

2018/6-10-2016

TΑΣΟΥΛΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

1Η

3

1943/4-10-2016

ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1Η

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΚΛΑΡΙΝΟΥ-ΦΛΟΓΕΡΑΣ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

1 1943/4-10-2016 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ346586

30

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
2 1960/4-10-2016 ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΑΒ763654

28,5

3 2018/6-10-2016 TΑΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ590009

27

 1. Για τη θέση Δάσκαλος/λα Κρητικής Λύρας –Λαούτου (Κωδ. Θέσης 115) υπήρξαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

α/α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

1984/05-10-2016

ΔΗΜΟΣ

ΑΛΚΗΣ-ΓΙΟΥΡΚΕΝ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ

2Η

2

2038/7-10-2016

ΚΟΥΡΛΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1Η

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΥΡΑΣ – ΛΑΟΥΤΟΥ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

1 2038/7-10-2016 ΚΟΥΡΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ720598

30

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1

1984/05-10-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΛΚΗΣ-ΓΙΟΥΡΚΕΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Χ616033 Ελλιπής ως προς την ειδίκευση και εμπειρία
 1. Για τη θέση Δάσκαλος/λα Ποντιακής Λύρας (Κωδ. Θέσης 116) υπήρξαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

α/α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

2001/06-10-2016

ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ

ΗΛΙΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

1Η

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

1 2001/06-10-2016 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΖ576066

30

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
 1. Για τη θέση Δάσκαλος/λα Μπουζουκιού-Λαικής Κιθάρας (Κωδ. Θέσης 117) υπήρξαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

α/α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

2004/06-10-2016 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

2Η

2

1971/05-10-2016 ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1Η

3

1983/05-10-2016

ΚΑΤΣΑΒΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1Η

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ – ΛΑΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

1 2004/06-10-2016 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Χ926587

29

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
2 1971/05-10-2016 ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ – ΛΑΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1

1983/05-10-2016 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΜ081629

Ελλιπής ως προς την εμπειρία
 1. Για τη θέση Δάσκαλος/λα Ντράμς (Κωδ. Θέσης 118) υπήρξαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

α/α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

2013/06-10-2016

ΚΑΛΚΑΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

1Η

2

1958/4-10-2016

ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1Η

3

2051/7-10-2016

ΣΚΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

1Η

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΝΤΡΑΜΣ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

1

1958/4-10-2016 ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ099571

30

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
2051/7-10-2016 ΣΚΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Χ612218

28,5

2

2013/06-10-2016 ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΚ205641

27,5

 1. Για τη θέση Δάσκαλος/λα Ηλεκτρικού και Ακουστικού Μπάσσου (Κωδ. Θέσης 119) υπήρξαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

α/α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

2003/6-10-2016 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1Η

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΜΠΑΣΣΟΥ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

1

2003/6-10-2016 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ124995

30

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
 1. Για τη θέση Δάσκαλος/λα Ηλεκτρικής Κιθάρας Τζαζ (Κωδ. Θέσης 120) υπήρξαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

α/α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

1988/05-10-2016

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1Η

2

2003/06-10-2016

ΜΗΤΣΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΙΩΑΝΝΗΣ

1Η

3

2020/06-10-2016

ΣΟΚΟΡΕΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

1Η

4

1888/28-09-2016

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

1Η

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΤΖΑΖ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

1

2003/06-10-2016

ΜΗΤΣΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΚ560501

30

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

2020/06-10-2016 ΣΟΚΟΡΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΚ206461

28,5

3

1888/28-09-2016 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΚ097520

27,5

4

1988/05-10-2016

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΚ790860

25

 1. Για τη θέση Δάσκαλος/λα Τζαζ Πιάνο (Κωδ. Θέσης 121) δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις για την κάλυψη της θέσης.

 1. Για τη θέση Δάσκαλος/λα Τρομπέτας Τζαζ (Κωδ. Θέσης 122) δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις για την κάλυψη της θέ

 1. Για τη θέση Δάσκαλος/λα Σύγχρονου Τραγουδιου (Κωδ. Θέσης 123) υπήρξαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

α/α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

1893/29-09-2016

ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

1Η

2

1886/28-09-2016 ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

2Η

3

2063/07-10-2016 ΠΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1Η

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

A/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

1

1893/29-09-2016 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ276665

30

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

1886/28-09-2016 ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ276665

29

3

2063/07-10-2016 ΠΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜ139910

27

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s